FB2 thành PDF

  • Bước 1: Chọn ebook FB2 mà bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ FB2 nào thành PDF bằng cách tải lên hình ảnh ở phía bên phải.
  • Bước 2: Chờ một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ FB2 sang PDF hoàn thành. Quá trình bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải về và nhận ebook đã được chuyển đổi miễn phí của bạn!

Bạn có thể tải lên tối đa 20 ebook.

FB2 2 PDF

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi FB2 sang PDF