PGM đến PDF

  • Bước 1: Để bắt đầu với việc chuyển đổi PGM thành PDF chỉ cần gửi hình ảnh PGM, bạn muốn chuyển đổi sang người tải lên bên phải. Ngay khi tải lên hoàn tất, chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Đợi một chút cho đến khi chuyển đổi từ PGM sang PDF hoàn tất. Quá trình bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Sau khi hoàn thành việc chuyển đổi, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào nó để tải xuống hình ảnh PDF của bạn.

PGM 2 PDF

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi PGM thành PDF