PGM sang PDF

  • Bước 1: Để bắt đầu việc chuyển đổi PGM sang PDF, chỉ cần gửi hình ảnh PGM mà bạn muốn chuyển đổi lên công cụ tải lên ở bên phải. Ngay khi việc tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Đợi một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ PGM sang PDF hoàn thành. Quá trình sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, bạn sẽ thấy nút tải về. Nhấp vào nó để tải xuống hình ảnh PDF của bạn.

PGM 2 PDF

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi PGM thành PDF.