PNG sang XPM

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi từ PNG sang XPM, hãy đưa hình ảnh PNG bạn muốn chuyển đổi lên trình tải lên bên phải. Ngay khi việc tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi bắt đầu tự động. Khi hoàn tất, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải về.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để tải kết quả miễn phí.

Bạn có thể gửi tối đa 20 hình ảnh đồng thời.

PNG 2 XPM

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi PNG sang XPM