PNG thành JNG

  • Bước 1: Bắt đầu quá trình chuyển đổi bằng cách tải lên hình ảnh PNG của bạn vào công cụ tải lên bên phải. Chỉ cần kéo và thả hình ảnh của bạn, hoặc bạn cũng có thể nhấp chuột trực tiếp vào nó.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động. Khi hoàn tất, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải xuống.
  • Bước 3: Nhấp chuột vào nút tải xuống và lấy ảnh đã chuyển đổi của bạn miễn phí!

Bạn có thể gửi tối đa 20 hình ảnh đồng thời.

PNG 2 JNG

Uploading...
Hình Vẽ: Chuyển đổi ảnh PNG thành JNG