TS đến FLV.

  • Bước 1: Gửi video TS mà bạn muốn chuyển đổi sang FLV vào ô tải lên ở bên trái.
  • Bước 2: Chờ một lúc cho đến khi quá trình chuyển đổi từ TS sang FLV hoàn tất. Quá trình sẽ bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để tải kết quả miễn phí.

TS 2 FLV

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi TS sang FLV.