TS thành MOV

  • Bước 1: Gửi video TS mà bạn muốn chuyển đổi sang định dạng MOV vào hộp tải lên ở phía trái.
  • Bước 2: Chờ cho đến khi quá trình chuyển đổi thành MOV hoàn tất.
  • Bước 3: Khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ xuất hiện. Nhấp vào đó để nhận kết quả.

TS 2 MOV

Uploading...
Hình vẽ: Chuyển đổi TS sang MOV