TXT thành PDF

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi từ TXT sang PDF, hãy đưa các tệp TXT mà bạn muốn chuyển đổi vào công cụ tải lên bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi tệp từ TXT thành PDF sẽ bắt đầu tự động và sẽ hoàn thành chỉ trong vài giây.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để tải kết quả miễn phí.

Bạn có thể gửi tối đa 20 tệp văn bản đơn giản tại một thời điểm.

TXT 2 PDF

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi TXT thành PDF