WEBM sang AAC

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi WEBM thành AAC, đơn giản chỉ cần tải lên video WEBM mà bạn muốn chuyển đổi vào công cụ tải lên bên phải. Ngay sau khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Đợi một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ WEBM sang AAC hoàn tất. Quá trình sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu tệp âm thanh AAC của bạn vào máy tính.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 âm thanh.

WEBM 2 AAC

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi WEBM sang AAC