OGV thành OGA

  • Bước 1: Gửi tệp OGV mà bạn muốn chuyển đổi sang OGA vào ô tải lên ở phía bên trái.
  • Bước 2: Chờ đến khi quá trình chuyển đổi sang OGA hoàn thành.
  • Bước 3: Khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ xuất hiện. Nhấp vào để nhận kết quả.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 âm thanh.

OGV 2 OGA

Uploading...
Hình vẽ: Chuyển đổi OGV thành OGA