PDB в PDF

  • Стъпка 1: Изберете PDB електронна книга, която искате да конвертирате. Можете да конвертирате всяка PDB в PDF, като качите изображенията от дясната страна.
  • Стъпка 2: Изчакайте, докато преобразуването в PDF приключи.
  • Стъпка 3: Щракнете върху бутона за изтегляне, за да изтеглите резултата безплатно.

Можете да качвате до 20 електронни книги едновременно.

PDB 2 PDF

Uploading...

Какво е PDB файл?

Файлът PDB е файл с база данни за електронни книги, който се използва в преносими устройства, като например PDA (персонални цифрови асистенти), задвижвани от Palm. Той може да съдържа текст, изображения и други данни, които могат да се разглеждат на джобното устройство или с програма, която може да чете PDB файлове на компютър. PDB е съкращение от "Program Database" (база данни с програми) и често се използва за съхраняване на електронни книги, които са цифрови версии на книги, които могат да се четат на електронни устройства.

Илюстрация: Преобразуване на PDB в PDF