PDB đến PDF

  • Bước 1: Chọn ebook PDB mà bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ PDB nào thành PDF bằng cách tải lên các hình ảnh ở phía bên phải.
  • Bước 2: Đợi cho đến khi chuyển đổi sang PDF hoàn tất.
  • Bước 3: Nhấp vào nút Tải xuống để tải xuống kết quả miễn phí.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 ebook.

PDB 2 PDF

Uploading...

Tệp PDB là gì?

Tệp PDB là tệp cơ sở dữ liệu ebook được sử dụng trên các thiết bị cầm tay như PDA chạy bằng cọ (trợ lý kỹ thuật số cá nhân). Nó có thể chứa văn bản, hình ảnh và dữ liệu khác có thể được xem trên thiết bị cầm tay hoặc với một chương trình có thể đọc các tệp PDB trên máy tính. PDB là viết tắt của "cơ sở dữ liệu chương trình" và nó thường được sử dụng để lưu trữ sách điện tử, là phiên bản kỹ thuật số của các cuốn sách có thể được đọc trên các thiết bị điện tử.

Minh họa: Chuyển đổi PDB thành PDF