PDB thành PDF

  • Bước 1: Chọn ebook PDB mà bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ PDB nào sang PDF bằng cách tải lên các hình ảnh ở phía bên phải.
  • Bước 2: Chờ cho đến khi quá trình chuyển đổi sang định dạng PDF hoàn tất.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để tải kết quả miễn phí.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 ebook.

PDB 2 PDF

Uploading...

Một tệp PDB là gì?

Một tệp PDB là một tệp cơ sở dữ liệu ebook được sử dụng trên các thiết bị di động như các PDA (Trợ lý cầm tay) được cung cấp bởi Palm. Nó có thể chứa văn bản, hình ảnh và dữ liệu khác có thể được xem trên thiết bị di động hoặc qua một chương trình có thể đọc tệp PDB trên máy tính. PDB viết tắt của "Cơ sở dữ liệu chương trình" và nó thường được sử dụng để lưu trữ ebook, là các phiên bản kỹ thuật số của sách có thể được đọc trên các thiết bị điện tử.

Illustration: Chuyển đổi PDB sang PDF