Превръщане на TEX в DOC

  • Стъпка 1: Изпратете документа TEX, който искате да конвертирате в DOC, в полето за качване вляво.
  • Стъпка 2: Изчакайте малко, докато преобразуването от TEX в DOC приключи. Процесът започва автоматично.
  • Стъпка 3: Щракнете върху бутона за изтегляне, за да изтеглите резултата безплатно.

Можете да качвате директно отделни TeX файлове. Алтернативно, ако вашият TeX файл включва изображения, можете да изпратите ZIP файл, съдържащ TEX източника и изображенията. Моля, уверете се, че изображенията, към които се препраща във вашия LaTeX източник, са вградени, като се използват относителни пътища.

TEX 2 DOC

Uploading...
Илюстрация: Преобразуване на TEX в DOC