Chuyển đổi từ TEX sang DOC

  • Bước 1: Đệ trình tài liệu TEX bạn muốn chuyển đổi sang DOC vào ô tải lên ở phía trái.
  • Bước 2: Chờ một chút cho đến khi quá trình chuyển từ TEX sang DOC hoàn thành. Quá trình sẽ bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Nhấn vào nút tải xuống để tải kết quả miễn phí.

Bạn có thể tải lên các tệp TeX cá nhân trực tiếp. Hoặc nếu tệp TeX của bạn bao gồm hình ảnh, bạn có thể nộp một tệp ZIP chứa nguồn TEX và các hình ảnh. Hãy đảm bảo rằng các hình ảnh được tham chiếu trong mã nguồn LaTeX của bạn được nhúng bằng đường dẫn tương đối.

TEX 2 DOC

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi TEX thành DOC