Sådan redigerer du en PDF online

For at redigere tekst eller tekster i dine PDF-sider kan du bruge vores PDF Editor. Den følgende vejledning viser dig, hvordan du gør det, og forklarer alle de nødvendige trin.

  • Trin 1: Gå tilConverter App PDF Editorog send den PDF, du ønsker at læse, til vores redaktør.
  • Trin 2:Vælg derefter valgtilstand i navigationslinjen.
  • Trin 3:Når du har skiftet til valgtilstand, markerer du den tekst, du vil redigere på din pdf-side.
  • Trin 4:Der vises en popup-meddelelse. Indtast den tekst, du vil erstatte, og det nye indhold, som du vil have teksten erstattet med.
  • Trin 5:Gem PDF-filen ved at klikke på disksymbolet, når alle redigeringer er udført.