Så här redigerar du en PDF-fil online

För att redigera text eller skrifter i dina PDF-sidor kan du använda vår PDF-redigerare. Följande handledning visar hur du gör det och förklarar alla nödvändiga steg.

  • Steg 1: Gå tillConverter App PDF Editoroch skicka in den PDF som du vill läsa till vår redaktör.
  • Steg 2:Därefter väljer du ett urvalsläge i navigeringsfältet.
  • Steg 3:När du har bytt till urvalsläget markerar du den text som du vill redigera på din pdf-sida.
  • Steg 4:En popup-fönster visas. Ange den text du vill ersätta och det nya innehåll som du vill att texten ska ersättas med.
  • Steg 5:Spara PDF-filen genom att klicka på disksymbolen när alla redigeringar är gjorda.