Cách xác định lại PDF trực tuyến

Để thanh toán lại văn bản hoặc các bài viết trong các trang PDF của bạn, bạn có thể sử dụng trình soạn thảo PDF của chúng tôi. Hướng dẫn sau đây chỉ cho bạn cách thực hiện để giải thích tất cả các bước cần thiết.

  • Bước 1: Đi đến Pdfvue.com. và gửi PDF bạn muốn công dụng cho trình soạn thảo của chúng tôi.
  • Bước 2: Tiếp theo chọn chế độ lựa chọn trong thanh điều hướng.
  • Bước 3: Sau khi chuyển sang chế độ lựa chọn làm nổi bật văn bản bạn muốn chuẩn hóa trên trang PDF của mình.
  • Bước 4: Một cửa sổ bật lên sẽ hiển thị. Nhập văn bản bạn muốn thay thế và nội dung mới mà bạn muốn văn bản được thay thế.
  • Bước 5: Lưu PDF bằng cách nhấp vào biểu tượng đĩa khi tất cả các phép phân chia được thực hiện.