Jak zredagować plik PDF online

W celu zredagowania tekstu lub napisów na stronach PDF możesz skorzystać z naszego edytora PDF. Poniższy tutorial pokazuje jak to zrobić, wyjaśniając wszystkie niezbędne kroki.

  • Krok 1: Idź doConverter App PDF Editori prześlij plik PDF, który chcesz przeczytać, do naszego redaktora.
  • Krok 2:Następnie wybierz tryb wyboru na pasku nawigacji.
  • Krok 3:Po przełączeniu się na tryb zaznaczania, podświetl tekst, który chcesz zredagować na stronie pdf.
  • Krok 4:Zostanie wyświetlone okno dialogowe. Wprowadź tekst, który chcesz zastąpić oraz nową treść, którą chcesz zastąpić tekst.
  • Krok 5:Zapisz plik PDF klikając symbol dysku, gdy wszystkie redakcje zostaną zakończone.