Как да редактирате PDF файл онлайн

За да редактирате текст или текстове във вашите PDF страници, можете да използвате нашия PDF редактор. Следващият урок ви показва как да го направите, като обяснява всички необходими стъпки.

  • Стъпка 1: Отидете наConverter App PDF Editorи изпратете PDF файла, който искате да прочетете, на нашия редактор.
  • Стъпка 2:След това изберете режима на избиране в лентата за навигация.
  • Стъпка 3:След като преминете в режим на селекция, маркирайте текста, който искате да редактирате, на вашата страница в pdf формат.
  • Стъпка 4:Ще се появи изскачащ прозорец. Въведете текста, който искате да замените, и новото съдържание, с което искате да бъде заменен текстът.
  • Стъпка 5:Запазете PDF файла, като щракнете върху символа на диска, когато всички редакции са готови.