SSA do VTT

  • Krok 1: Aby rozpocząć konwersję SSA na VTT, po prostu prześlij plik SSA, który chcesz skonwertować, do przesyłacza po prawej. Gdy załadunek zostanie zakończony, konwersja rozpocznie się automatycznie.
  • Krok 2: Konwersja pliku z formatu SSA do VTT rozpocznie się automatycznie i zostanie zakończona w ciągu kilku sekund.
  • Krok 3: Kliknij przycisk pobierania, aby zapisać plik VTT lokalnie.

Możesz przesłać jednocześnie maksymalnie 20 napisów.

SSA 2 VTT

Uploading...
Ilustracja: Konwertowanie SSA na VTT