SSA thành VTT

  • Bước 1: Để bắt đầu quá trình chuyển đổi SSA sang VTT, hãy tải lên tệp SSA mà bạn muốn chuyển đổi vào công cụ tải lên ở bên phải. Ngay sau khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động.
  • Bước 2: Chuyển đổi tệp từ SSA sang VTT sẽ bắt đầu tự động và sẽ hoàn thành trong vài giây.
  • Bước 3: Nhấn vào nút tải xuống để lưu tệp VTT của bạn ở địa phương.

Bạn có thể tải lên tới 20 phụ đề cùng lúc.

SSA 2 VTT

Uploading...
Illustration: Chuyển đổi SSA sang VTT