TEX to PNG

  • Krok 1: Prześlij plik TEX, który chcesz przekonwertować na PNG, do pola przesyłania po lewej stronie.
  • Krok 2: Poczekaj chwilę, aż konwersja z TEX do PNG zostanie zakończona. Proces rozpocznie się automatycznie.
  • Krok 3: Po zakończeniu konwersji pojawi się przycisk pobierania. Kliknij go, aby pobrać dokument PNG.

Poszczególne pliki TeX można przesyłać bezpośrednio. Alternatywnie, jeśli plik TeX zawiera obrazy, można przesłać plik ZIP zawierający źródło TEX i obrazy. Należy upewnić się, że obrazy, do których odwołuje się źródło LaTeX, są osadzone przy użyciu ścieżek względnych.

TEX 2 PNG

Uploading...
Ilustracja: Konwersja TEX do PNG