LATEX do DOC

  • Krok 1: Prześlij dokument LATEX, który chcesz przekonwertować na DOC, do pola przesyłania po lewej stronie.
  • Krok 2: Konwersja pliku z LATEX do DOC rozpocznie się automatycznie i zostanie zakończona w ciągu kilku sekund.
  • Krok 3: Kliknij przycisk pobierania, aby zapisać dokument DOC lokalnie.

Poszczególne pliki TeX można przesyłać bezpośrednio. Alternatywnie, jeśli plik TeX zawiera obrazy, można przesłać plik ZIP zawierający źródło TEX i obrazy. Należy upewnić się, że obrazy, do których odwołuje się źródło LaTeX, są osadzone przy użyciu ścieżek względnych.

LATEX 2 DOC

Uploading...
Ilustracja: Konwersja LATEX do DOC