Chuyển đổi TEX sang PNG

  • Bước 1: Gửi tệp TEX mà bạn muốn chuyển đổi sang PNG vào ô tải lên ở bên trái.
  • Bước 2: Chờ một lát cho quá trình chuyển đổi từ TEX sang PNG hoàn tất. Quá trình sẽ bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấn vào đó để tải tài liệu PNG của bạn.

Bạn có thể tải lên các tệp TeX cá nhân trực tiếp. Hoặc nếu tệp TeX của bạn bao gồm hình ảnh, bạn có thể nộp một tệp ZIP chứa nguồn TEX và các hình ảnh. Vui lòng đảm bảo rằng các hình ảnh được tham chiếu trong nguồn LaTeX của bạn được nhúng bằng cách sử dụng đường dẫn tương đối.

TEX 2 PNG

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển TEX sang PNG