WMV do SRT

  • Krok 1: Prześlij plik WMV, który chcesz przekonwertować na SRT, do pola przesyłania po lewej stronie.
  • Krok 2: Konwersja rozpocznie się automatycznie. Po jej zakończeniu nastąpi przekierowanie do strony pobierania.
  • Krok 3: Po zakończeniu pojawi się przycisk pobierania. Kliknij go, aby uzyskać wynik.

WMV 2 SRT

Uploading...
Ilustracja: Konwersja WMV do SRT