WMV sang SRT

  • Bước 1: Gửi tệp WMV mà bạn muốn chuyển đổi sang SRT vào ô tải lên ở bên trái.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động. Sau khi hoàn thành, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải về.
  • Bước 3: Khi hoàn thành, một nút tải xuống sẽ hiển thị. Nhấp vào nút đó để nhận kết quả.

WMV 2 SRT

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi WMV thành SRT