WMV เป็น SRT

  • ขั้นตอนที่ 1: ส่งไฟล์ WMV ที่คุณต้องการแปลงเป็น SRT ไปยังกล่องอัปโหลดที่ด้านซ้าย
  • ขั้นตอนที่ 2: การแปลงจะเริ่มโดยอัตโนมัติ หลังจากที่เสร็จสิ้นแล้ว คุณจะถูกนำไปยังหน้าดาวน์โหลด
  • ขั้นตอนที่ 3: เมื่อเสร็จสิ้น ปุ่มดาวน์โหลดจะปรากฎขึ้น คลิกที่นั้นเพื่อรับผลลัพธ์

WMV 2 SRT

Uploading...
ภาพประกอบ: การแปลง WMV เป็น SRT