JPG เป็น PPT

  • ขั้นตอนที่ 1: เลือกรูปภาพ JPG หนึ่งรูปหรือมากกว่านั้นที่คุณต้องการแปลงเป็นงานนำเสนอ PowerPoint คุณสามารถเลือกไฟล์หลายๆ ไฟล์ได้โดยกดปุ่ม "Shift" หรือ "Ctrl" บนแป้นพิมพ์
  • ขั้นตอนที่ 2: ล leaning back - การแปลงจาก JPG เป็น PPT จะเริ่มโดยอัตโนมัติหลังจากส่งไฟล์
  • ขั้นตอนที่ 3: หน้าดาวน์โหลดจะปรากฏเมื่อการแปลงเสร็จสมบูรณ์ ในกรณีที่คุณส่งไฟล์ JPG มากกว่าหนึ่งไฟล์ แต่ละไฟล์ JPG จะสอดคล้องกับสไลด์แยกต่างหากในนำเสนอ PPT ของคุณ (เรียงลำดับตามชื่อไฟล์ต้นฉบับที่เรียงตามลำดับตัวอักษร)

JPG 2 PPT

Uploading...
ภาพประกอบ: การแปลง JPG เป็น PPT