JPG เป็น PPTX

  • ขั้นตอนที่ 1: เลือกรูปภาพ JPG หนึ่งรูปหรือมากกว่านั้นที่คุณต้องการแปลงเป็นงานนำเสนอ PowerPoint คุณสามารถเลือกไฟล์หลายไฟล์ได้โดยกดปุ่ม "Shift" หรือ "Ctrl" บนแป้นพิมพ์
  • ขั้นตอนที่ 2: พลิกลำตัว - การแปลงจาก JPG เป็น PPTX จะเริ่มโดยอัตโนมัติหลังจากส่งไฟล์
  • Step 3: หลังจากการแปลงเสร็จสมบูรณ์คุณจะได้รับการนำทางไปยังหน้าดาวน์โหลด ในกรณีที่คุณส่งไฟล์ JPG มากกว่า 1 ไฟล์ แต่ละไฟล์ JPG จะสอดคล้องกับสไลด์แยกต่างหากในงานนำเสนอ PPTX ของคุณ (เรียงลำดับตามชื่อไฟล์เดิมของพวกเขา)

JPG 2 PPTX

Uploading...
ภาพประกอบ: การแปลง JPG เป็น PPTX