JPG thành PPT

  • Bước 1: Chọn một hoặc nhiều hình ảnh JPG mà bạn muốn chuyển đổi thành bài thuyết trình PowerPoint. Bạn có thể chọn nhiều tệp bằng cách nhấn phím "Shift" hoặc "Ctrl" trên bàn phím của bạn.
  • Bước 2: Nghiêng lưng - quá trình chuyển đổi từ JPG thành PPT sẽ tự động bắt đầu sau khi bạn gửi các tệp.
  • Bước 3: Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải xuống sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất. Trong trường hợp bạn đã gửi nhiều hơn một tệp JPG, mỗi tệp JPG sẽ tương ứng với một slide riêng trong bài thuyết trình PPT của bạn (được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái dựa trên tên tệp gốc của chúng).

Bạn có thể tải lên tối đa 20 hình ảnh.

JPG 2 PPT

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi JPG sang PPT