M1V do MP4

  • Krok 1: Ak chcete začať s konverziou M1V do MP4, jednoducho odošlite video M1V, ktoré chcete konvertovať, do uploadera vpravo. Hneď po dokončení nahrávania sa automaticky spustí konverzia.
  • Krok 2: Počkajte chvíľu, kým sa dokončí konverzia z formátu M1V na formát MP4. Proces sa spustí automaticky.
  • Krok 3: Po dokončení konverzie sa zobrazí tlačidlo na stiahnutie. Kliknutím naň si stiahnete video MP4.

Súčasne môžete nahrať až 20 videí.

M1V 2 MP4

Uploading...
Ilustračné foto: Konverzia M1V do MP4