M1V thành MP4

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi M1V sang MP4, hãy tải lên video M1V mà bạn muốn chuyển đổi lên công cụ tải lên ở bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Chờ một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ M1V sang MP4 hoàn thành. Quá trình bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi đã hoàn thành, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào đó để tải video MP4 của bạn.

Bạn có thể tải lên và chuyển đổi 1 video tại một thời điểm.

M1V 2 MP4

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi M1V sang MP4