3G2 thành 3GP

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi 3G2 sang 3GP, chỉ cần gửi video 3G2 mà bạn muốn chuyển đổi vào công cụ tải lên bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Chờ cho đến khi chuyển đổi sang định dạng 3GP hoàn tất.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để tải kết quả miễn phí.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 video.

3G2 2 3GP

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi 3G2 sang 3GP