3GP thành AMR

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi 3GP sang AMR, hãy tải lên video 3GP mà bạn muốn chuyển đổi lên uploader bên phải. Ngay sau khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi tệp từ 3GP sang AMR sẽ tự động bắt đầu và hoàn thành chỉ trong vài giây.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu tệp âm thanh AMR của bạn vào máy cục bộ.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 âm thanh.

3GP 2 AMR

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi 3GP sang AMR.