3GP sang WAV

  • Bước 1: Đăng tải tệp 3GP mà bạn muốn chuyển đổi sang WAV vào hộp tải lên ở bên trái.
  • Bước 2: Đợi một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ 3GP sang WAV hoàn thành. Quá trình bắt đầu tự động.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào nó để tải xuống tập tin âm thanh WAV của bạn.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 âm thanh.

3GP 2 WAV

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi 3GP sang WAV