OGA sang WMA

  • Bước 1: Bắt đầu quá trình chuyển đổi bằng cách tải tệp âm thanh OGA của bạn lên trình tải lên bên phải. Chỉ cần kéo và thả tệp của bạn, hoặc bạn có thể nhấp vào nó.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động. Khi hoàn tất, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải về.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu tài liệu PDF của bạn vào máy cục bộ.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 âm thanh.

OGA 2 WMA

Uploading...
Hình ảnh minh họa: Chuyển đổi OGA sang WMA