OGA sang AMR

  • Bước 1: Gửi tệp âm thanh OGA mà bạn muốn chuyển đổi sang AMR vào hộp tải lên ở phía bên trái.
  • Bước 2: Chờ đến khi quá trình chuyển đổi sang AMR hoàn tất.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu tài liệu PDF của bạn vào máy tính.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 âm thanh.

OGA 2 AMR

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi OGA sang AMR