AAC thành OGG

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi AAC sang OGG, chỉ cần tải tệp âm thanh AAC mà bạn muốn chuyển đổi lên máy tải tại phía bên phải. Ngay khi tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động. Sau khi hoàn thành, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải về.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu tài liệu PDF của bạn vào máy tính.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 âm thanh.

AAC 2 OGG

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi AAC sang OGG