WAV sang WMA

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi WAV sang WMA, hãy tải tệp âm thanh WAV mà bạn muốn chuyển đổi lên bộ tải lên ở bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Chờ một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ WAV sang WMA hoàn tất. Quá trình sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống và nhận tệp đã được chuyển đổi của bạn miễn phí!

Bạn có thể tải lên tối đa 20 âm thanh.

WAV 2 WMA

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi WAV sang WMA.