AC3 thành AAC

  • Bước 1: Đưa tệp âm thanh AC3 bạn muốn chuyển đổi sang AAC vào hộp tải lên ở phía trái.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu. Khi nó hoàn thành, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải xuống.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để lưu âm thanh AAC của bạn vào máy cục bộ.

AC3 2 AAC

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi AC3 sang AAC