AVI sang SRT.

  • Bước 1: Chọn tệp AVI mà bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ AVI nào sang SRT bằng cách tải lên các hình ảnh ở phía bên phải.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu. Sau khi hoàn tất, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải về.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để tải kết quả miễn phí.

AVI 2 SRT

Uploading...
Hình vẽ minh họa: Chuyển đổi AVI thành SRT