AIF sang AMR

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi AIF sang AMR, mời bạn tải lên tệp âm thanh AIF mà bạn muốn chuyển đổi lên nút tải lên ở bên phải. Ngay sau khi tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ bắt đầu tự động.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi tệp từ AIF sang AMR sẽ bắt đầu tự động và hoàn thành chỉ trong vài giây.
  • Bước 3: Nhấn vào nút tải xuống để tải kết quả miễn phí.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 âm thanh.

AIF 2 AMR

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi AIF sang AMR