AIFC thành OGG

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi AIFC sang OGG chỉ cần gửi tệp âm thanh AIFC bạn muốn chuyển đổi lên trình tải lên ở bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Chờ một chút trong khi đầu ra OGG của bạn được tạo ra.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống và nhận tệp đã được chuyển đổi của bạn miễn phí!

Bạn có thể tải lên tối đa 20 âm thanh.

AIFC 2 OGG

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi AIFC thành OGG