AIFC sang WMA.

  • Bước 1: Chọn tập tin âm thanh AIFC mà bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ AIFC nào sang định dạng WMA bằng cách tải lên hình ảnh bên phải.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi bắt đầu tự động. Khi hoàn tất, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang tải xuống.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào để tải xuống tài liệu PDF của bạn.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 âm thanh.

AIFC 2 WMA

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi AIFC sang WMA