AIFF đến wav

  • Bước 1: Bắt đầu chuyển đổi bằng cách tải âm thanh AIFF của bạn lên trình tải lên của chúng tôi ở phía bên phải. Chỉ cần kéo hoặc thả âm thanh của bạn, hoặc bạn có thể chỉ cần nhấp vào nó.
  • Bước 2: Đợi cho đến khi chuyển đổi thành WAV hoàn tất.
  • Bước 3: Nhấp vào nút Tải xuống để lưu tệp WAV của bạn cục bộ.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 âm thanh.

AIFF 2 WAV

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi AIFF thành wav