Bộ chuyển đổi m4a sang wav

  • Bước 1: Tải lên tệp M4A bạn muốn chuyển đổi thành WAV. Bạn có thể tải lên nó bằng cách nhấp vào trình tải lên hoặc kéo tệp ở đó.
  • Bước 2: Chuyển đổi từ M4A sang WAV bắt đầu tự động và thường hoàn thành sét nhanh.
  • Bước 3: Tải xuống tệp âm thanh WAV sau khi chuyển đổi hoàn thành.

M4A 2 WAV

Uploading...

Các tệp M4A là gì và cách chuyển đổi chúng:

M4A là định dạng hộp chứa âm thanh là phiên bản âm thanh thuần túy của định dạng MPEG-4 có thể chứa cả dữ liệu âm thanh và video. Định dạng M4A hỗ trợ các codec âm thanh khác nhau như thông số kỹ thuật AAC (mã hóa âm thanh nâng cao) hoặc ALAC (codec âm thanh lossless của Apple). Tiêu chuẩn AAC áp dụng nén tổn thất cho dữ liệu âm thanh, trong khi ALAC là một tiêu chuẩn nén không mất. Do đó, M4A là một định dạng âm thanh rất linh hoạt và có thể lưu trữ các luồng âm thanh ở mức chất lượng cao, nhưng cũng hỗ trợ các tệp âm thanh nhỏ hơn, nén với chất lượng ít hơn.

Nhiều chương trình hỗ trợ các tệp M4A như iTunes, trình phát Quicktime hoặc Windows Media Player bắt đầu tại phiên bản 12. Nếu bạn muốn phát các tệp M4A với Windows Media Player 11, bạn cần cài đặt gói K-Lite Codec trước.

Nếu trình phát của bạn không hỗ trợ M4A chuyển đổi các tệp âm thanh thành các định dạng phổ biến hơn là một lựa chọn tốt và bạn đã đến đúng nơi để làm như vậy. Bộ chuyển đổi này cho phép bạn chuyển đổi M4A thành WAV. Đây là lựa chọn tốt nhất nếu bạn muốn chuyển đổi tệp M4A không nén vì định dạng WAV cũng không áp dụng bất kỳ nén nào. Nếu tệp M4A của bạn đang sử dụng nén mất, bộ chuyển đổi M4A sang MP3 của chúng tôi là lựa chọn tốt nhất cho bạn.