AMR sang MP2

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi AMR sang MP2, chỉ cần tải tệp AMR mà bạn muốn chuyển đổi lên trình tải ở bên phải. Ngay khi việc tải lên hoàn tất, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Quá trình chuyển đổi tệp từ AMR sang MP2 sẽ tự động bắt đầu và hoàn thành chỉ trong vài giây.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào đó để tải xuống tệp MP2 của bạn.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 âm thanh.

AMR 2 MP2

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi AMR sang MP2.