AMR sang WAV

  • Bước 1: Để bắt đầu chuyển đổi AMR thành WAV, chỉ cần gửi tệp âm thanh AMR muốn chuyển đổi lên người tải lên vị trí bên phải. Ngay khi quá trình tải lên hoàn thành, quá trình chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Hãy chờ trong một vài phút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ AMR sang WAV hoàn tất. Quá trình sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 3: Nhấp vào nút tải xuống để tải kết quả về miễn phí.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 âm thanh.

AMR 2 WAV

Uploading...
Hình minh họa: Chuyển đổi AMR sang WAV