MP3 thành FLAC

  • Bước 1: Chọn file MP3 mà bạn muốn chuyển đổi. Bạn có thể chuyển đổi bất kỳ file MP3 nào sang định dạng FLAC bằng cách tải lên ảnh bên phải.
  • Bước 2: Hãy chờ một chút trong khi tệp FLAC của bạn được tạo ra.
  • Bước 3: Bấm vào nút tải xuống để lưu âm thanh FLAC của bạn vào máy cục bộ.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 âm thanh.

MP3 2 FLAC

Uploading...
Hình vẽ: Chuyển đổi MP3 sang FLAC