APE sang OGG

  • Bước 1: Gửi âm thanh APE mà bạn muốn chuyển đổi sang OGG vào hộp tải lên ở bên trái.
  • Bước 2: Đợi một chút cho đến khi quá trình chuyển đổi từ APE sang OGG hoàn tất. Quá trình sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 3: Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, bạn sẽ thấy nút tải xuống. Nhấp vào đó để tải xuống âm thanh OGG của bạn.

Bạn có thể tải lên tối đa 20 âm thanh.

APE 2 OGG

Uploading...
Hình vẽ: Chuyển đổi APE sang OGG