HEVC đến Avi

  • Bước 1: Để bắt đầu với việc chuyển đổi HEVC thành AVI chỉ cần gửi video HEVC mà bạn muốn chuyển đổi sang người tải lên bên phải. Ngay khi tải lên hoàn tất, chuyển đổi sẽ tự động bắt đầu.
  • Bước 2: Đợi một chút trong khi đầu ra AVI của bạn được tạo.
  • Bước 3: Nhấp vào nút Tải xuống và nhận video được chuyển đổi của bạn miễn phí!

HEVC 2 AVI

Uploading...
Minh họa: Chuyển đổi HEVC sang AVI